Primăria Fibiş județul Timiș

Hotărâri de consiliu (2019)

28/02/2019 nr. 15 privind atribuirea unui teren d-nei Bîrsan Camelia Andreea,în baza Legii nr. 15/2003

28/02/2019 nr. 14 privind atribuirea unui teren d-nei Hadnaghy Claudia Carmen , în baza Legii nr.15/2003

28/02/2019 nr. 13 privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru școli al României

28/02/2019 nr. 12 privind alegerea președintelui de ședință

28/02/2019 nr. 11 privind inițierea procedurii de închiriere prin atribuire directă a pajiștei aflată în proprietatea privată a Comunei Fibiș

28/02/2019 nr. 10 privind aprobarea rețelei școlare pe raza comunei Fibiș pentru anul școlar 2019-2020

28/02/2019 nr. 9 privind însușirea Rapoartelor de evaluare a unor terenuri intravilane cf Legii nr.15/2003

30/01/2019 nr. 8 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Comunei Fibiș, valabile din data de 01.01.2019

30/01/2019 nr. 7 privind atribuirea unui teren d-lui Sîngeorzan Beniamin, în baza Legii nr. 15/2003

30/01/2019 nr. 6 hotărâre privind modificarea Anexei la H.C.L. Fibiș nr. 100/18.12.2018 referitoare la implementarea proiectului ,,Achiziție utilaj multifuncțional – Comuna Fibiș, Județul Timiș”

30/01/2019 nr. 5 privind aprobarea organizării licitației publice cu strigare pentru închirierea unui spațiu aparținând domeniului public al Comunei Fibiș

30/01/2019 nr. 4 privind însușirea Raportului de evaluare a unui teren intravilan ce urmează a fi atribuit în vederea construirii unei locuințe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003

30/01/2019 nr. 3 privind aprobarea modificării tarifelor de salubrizare practicate de către Retim Ecologic Service S.A.

07/01/2019 nr. 2 privind retragerea dreptului de folosință gratuită și rezilierea contractului de concesiune asupra terenului atribuit d-nei Lupșescu Mariana Claudia în baza Legii nr. 15/2003

07/01/2019 nr. 1 privind aprobarea deficitului aferent secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2018