Primăria Fibiş județul Timiș

Hotărârile Autorității Deliberative (2020)

12/03/2020 nr. 26 privind modificarea H.C.L. Fibiș nr. 70/31.10.2019 referitoare la Organigrama și Statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Fibiș

12/03/2020 nr. 25 privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2019

12/03/2020 nr. 24 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru cofinanțarea proiectului ,,Achiziție utilaj multifuncțional – Comuna Fibiș, Județul Timiș”

12/03/2020 nr. 23 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru obiectivul de investiții multianual „Modernizarea sistemului de iluminat public al Comunei Fibiș”

03/03/2020 nr. 22 privind stabilirea stațiilor publice pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor deserviți de serviciile de transport județean pentru curse regulate pe raza Comunei Fibiș

03/03/2020 nr. 21 privind aprobarea dezmembrării terenului din domeniul privat al Comunei Fibiș, înscris în CF nr. 402426 (9.709 mp)

03/03/2020 nr. 20 privind aprobarea dezmembrării terenului din domeniul privat al Comunei Fibiș, înscris în CF nr. 403787 (233.800 mp)

03/03/2020 nr. 19 privind aprobarea organizării licitației publice cu strigare pentru închirierea unui teren extravilan din domeniul privat al Comunei Fibiș, în suprafață de 1,31 ha

03/03/2020 nr. 18 privind constatarea apartenenței unor terenuri la intravilanul localității Fibiș

03/03/2020 nr. 17 privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unor terenuri din incinta fostului CAP Fibiș, proprietate privată a Comunei Fibiș

03/03/2020 nr. 16 privind încetarea contractului de închiriere nr. 2155/04.06.2015 încheiat cu Bundaș Lucian

03/03/2020 nr. 15 hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită și rezilierea contractului de concesiune asupra unui teren atribuit în baza Legii nr. 15/2003, ca urmare a decesului titularului

03/03/2020 nr. 14 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Fibiș

03/03/2020 nr. 13 privind alegerea președintelui de ședință

03/03/2020 nr. 12 privind modificarea componenţei comisiei de analiză a cererilor formulate în baza Legii nr. 15/2003

03/03/2020 nr. 11 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Fibiș

03/03/2020 nr. 10 privind modificarea H.C.L. Fibiș nr. 72/31.10.2019 cu privire la aprobarea diminuării chiriei pe o perioadă determinată a contractului nr. 1784/08.05.2009

03/03/2020 nr. 9 privind aprobarea bugetului local al Comunei Fibiș pe anul 2020

31/01/2020 nr. 8 privind aprobarea organizării licitației publice cu strigare în vederea concesionării unui teren intravilan în suprafața de 9709mp

31/01/2020 nr. 7 privind însușirea Raportului de evaluare a unui teren din intravilanul Comunei Fibiș

31/01/2020 nr. 6 privind aprobarea rețelei școlare pe raza Comunei Fibis pentru anul școlar 2020-2021

31/01/2020 nr. 5 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Fibis pe trimIV 2019

31/01/2020 nr. 4 privind însușirea Rapoartelor de evaluare a unor terenuri intravilane din fostul CAP Fibis

31/01/2020 nr. 3 privind organizarea pășunatului și stabilirea taxelor de pășunat pe anul 2020

31/01/2020 nr. 2 privind aprobarea planului de măsuri la nivel de comună pe anul 2020 pentru gospodărirea localității

09/01/2020 nr. 1 privind aprobarea deficitului aferent sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2019