Primăria Fibiş județul Timiș

nr. 11 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Fibiș