Primăria Fibiş județul Timiș

nr. 14 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Fibiș