Primăria Fibiş județul Timiș

nr. 20 privind aprobarea dezmembrării terenului din domeniul privat al Comunei Fibiș, înscris în CF nr. 403787 (233.800 mp)