Primăria Fibiş județul Timiș

nr. 24 privind alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru cofinanțarea proiectului ,,Achiziție utilaj multifuncțional – Comuna Fibiș, Județul Timiș”