Primăria Fibiş județul Timiș

nr. 25 privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2019