Primăria Fibiş județul Timiș

nr. 26 privind modificarea H.C.L. Fibiș nr. 70/31.10.2019 referitoare la Organigrama și Statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Fibiș