Primăria Fibiş județul Timiș

nr. 28 privind însușirea Rapoartelor de evaluare a unor terenuri intravilane din incinta fostului CAP Fibiș și aprobarea vânzării cu drept de preempțiune proprietarilor construcțiilor de pe acestea