Primăria Fibiş județul Timiș

nr. 34 privind aprobarea Raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor, a activității de protecție civilă și a măsurilor de optimizare acestora la nivelul UAT FIBIȘ pe trim I 2020