Primăria Fibiş județul Timiș

nr. 39 în vederea aprobării Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile pentru proiecte de activitate sportivă și alocarea de la bugetul local a sumei necesare pentru finanțarea acestora în anul 2020