Primăria Fibiş județul Timiș

nr. 43 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 495/06.02.19 încheiat cu MOTICICA OIL SRL