Primăria Fibiş județul Timiș

nr. 48 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase provenite din fondul forestier al Comunei Fibiș