Primăria Fibiş județul Timiș

nr. 60 privind modificarea art.1 din HCL Fibiș nr. 18/28.02.2020 referitoare la constatarea apartenenței unor terenuri la intravilanul localității Fibiș