Primăria Fibiş județul Timiș

Acte și formulare

 • Cerere eliberare adeverință vechime realizată la fostul C.A.P. Fibiș

 • Cerere vizare certificat muncă sezonieră

 • Cerere eliberare acord funcționare (orar)

 • Cerere eliberare adeverinţă bunuri deținute în proprietate

 • Cerere eliberare certificat de atestare fiscală pt Persoane Juridice

 • Cerere eliberare certificat de atestare fiscală pt Persoane Fizice

 • Cerere închiriere veselă pt evenimente

 • Cerere închiriere sală Cămin Cultural / Club pt. evenimente

 • Cerere eliberare adeverinţă inexistență imobil

 • Cerere eliberare adeverinţă nr. conscriere imobil

 • Cerere eliberare certificat atestare edificare construcție pt intabulare

 • Cerere eliberare adeverinţă una și aceeiași persoană

 • Cerere eliberare adeverinţă terenul este / nu este arendat

 • Cerere eliberare adeverinţă nr. animale și/sau utilaje agricole

 • Cerere eliberare adeverinţă spațiu locativ pt. eliberarea cărții de identitate

 • Cerere eliberare adeverinţă că terenul nu a făcut obiectul legilor fondului funciar

 • Cerere eliberare adeverinţă suprafață teren extravilan