Primăria Fibiş județul Timiș

Dispoziții (2019)

01/07/2019 nr. 62 privind încetarea îndeplinirii atribuțiilor funcției publice de conducere de secretar al comunei Fibiș, de către d-na Gherman Ileana Doina, inspector superior în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Fibiș

28/06/2019 nr. 61 privind suspendarea raportului de serviciu dintre Comuna Fibiș și d-na Mich Adriana -Anca și acordarea concediului penttru creșterea copilului în vârstă de pâna la 2 ani

26/06/2019 nr. 57 privind constituirea comisiei de constatare pagube de ovine

21/06/2019 nr. 55 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Fibiș, județul Timiș, în ședința ordinară

08/05/2019 nr. 52 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Fibiș în ședința ordinară

25/04/2019 nr. 51 privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral din Comuna Fibiș

18/04/2019 nr. 49 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Fibiș, jud Timiș, în ședința ordinară

21/03/2019 nr. 46 privind delegarea către d-nul Laiu Gabriel viceprimar, a unor atribuții ale Primăriei Comunei Fibiș

15/03/2019 nr. 45 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Fibiș, județul Timiș, în ședința ordinară

13/03/2019 nr. 38 privind desemnarea d-nei Gherman Ileana Doina, inspector superior în vederea înlocuirii d nei Mich Adriana Isabela Anca , secretar al comunei Fibiș pe perioada concediului de sarcină și lăuzie

11/03/2019 nr. 44 privind suspendarea raportului de serviciu dintre comuna Fibiș și d-na Mich Adriana Isabela Anca, secretar al Comunei Fibiș

22/02/2019 nr. 37 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Fibiș, județul Timiș, în ședința ordinară

15/02/2019 nr. 36 privind delegarea atribuțiilor de primar al Comunei Fibiș

13/02/2019 nr. 35 privind aprobarea documentelor de conducere și a activităților de pregătire în domeniul situațiilor de urgență care se dsfășoară în Comuna Fibiș în anul 2019

05/02/2019 nr. 34 privind organizarea examenului pentru promovarea în gradul profesional superior a personalului contractual de execuție din cadrul compartimentului juridic al Consiliului Local Fibiș

23/01/2019 nr. 32 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Fibiș , județul Timiș , în ședința ordinară

03/01/2019 nr. 1 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Fibiș, județul Timiș, în ședința extraordinară