Primăria Fibiş județul Timiș

Anunț privind scoaterea la licitație publică cu strigare a unor suprafețe de teren în vederea închirierii pentru plante de nutreț sau pășunat