Primăria Fibiş județul Timiș

Încheiere civilă validare consilieri locali supleanți Brumar Andrei și Buteanu Marin Gheorghe