Primăria Fibiş județul Timiș

Lista tuturor funcțiilor din aparatul de specialitate al primarului Comunei Fibiș ce intră în categoria personalului plătit