Primăria Fibiş județul Timiș

Lista tuturor funcţiilor din cadrul Primăriei Comunei Fibiş ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice