Primăria Fibiş județul Timiș

Somatiune având ca obiect uzucapiune de peste 20 ani de la moartea ultimului proprietar tabular